Conference Program

CONFERENCE PROGRAMME and AGENDA

22.11.2018 Thursday

Until 11.00 a.m., Arrival and check in to the hotel will be completed.

12:00-13:00 Lunch

13:30 Edirne City Tour

Places to visit

 • Selimiye Mosque, Old (Ulu) Mosque, Bedesten Bazaar, 3 Şerefeli Mosque
 • Beyazıd II Külliye Health Museum
 • Sarayiçi (Saray-I Cedid Remains, Fatih Bridge, Justice Kasri, Er Meydani, Pehlivan Symbols And Balkan Wars Martyrdom)
 • Karaağaç, Lozan Monument, Historical Edirne Station And Locomotive
 • Tunca Bridge And River Meriç Bridge And River

18.30  Dinner at the hotel

23.11.2018 Friday

07:30 - 09:30      : Breakfast

09:30 – 10:00     : Registration to the Conference

10:00 – 11:20     : Beginning of the conference with opening speech (Hall A)

 

 • Assoc. Prof. Dr. Emel Gönenç Güler – President of Conference
 • Recep Gürkan – Mayor of Edirne Municipality
 • Ahmet Hacıoğlu – Edirne Culture and Tourism Provincial Director
 • Atanas Atanasov - Tourist Association “Vishegrad” – Topolovgrad
 • Asst. Prof. Mustafa Kaya – Foundation of Trakya Unıversity
 • Asst. Prof. Kaplan Uğurlu – Kırklareli University

 

11:30 – 12:20     : Presentation of the Proceedings (Hall B)

 

Session Moderator: Prof. Dr. K. Derman Küçükaltan

 

 • Asst. Prof. Hakan Yaş, Assoc. Prof. Dr. Emre Atılgan - Edirne Ve Kırklareli’nde Doğal Riskler Ve Çevresel Etkilerinin Hata Türü Ve Etkileri Analiziyle Belirlenmesi
 • Aydemir Ay, Erdoğan Ekiz - Edirne Halkı’nın Turizmin Çevresel Etkileri Konusundaki Beklenti ve Algıları
 • Mihaela Dimitrova (BULGARIA) - Sustainable Hospitality as a Figure for Protection of Tourist Destination Environment
 • Mevlüt Çınar - Komşuya Kampa Gittik! Türkiye – Bulgaristan Doğa Eğitim Kampı İzlenimleri

 

12:30 – 13: 30   : Lunch (Hall A)

13:30 – 14:40     : Presentation of the Proceedings (Hall B)

 

Session Moderator: Asst. Prof. Nilüfer Vatansever Toylan

 

 • Elisabeth Fragkou, Efi Antoniadou (GREECE) - Sustainable Tourism and Education on Sustainable Development
 • Assoc. Prof. Dr. Ivan Obreshkov (BULGARIA) - Rail transport tourism region sustainability: the case of Bulgaria
 • Dr. Yüksel Hoş - Turizm Coğrafyası Açısından Soylulaştırma Kavramı ve Edirne Karaağaç Örneği
 • Lecturer Volkan Demiraslan ve Murat Derin - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Turizm Sektörüne Katkısı: Kapıkule Sınır Kapısı Uygulama Örneği
 • Asst. Prof. İlke Başarangil - Sürdürülebilir Kent Turizmi

 

14:40 – 15:30     : Presentation of the Proceedings (Hall A)

 

Session Moderator: Asst. Prof. Kaplan Uğurlu

 

 • Lecturer Alper Çevik, Lecturer Burak İŞÇİMEN, Lecturer Şinasi ÖZMEN - Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Coğrafi İşaretli Yöresel Değerlerden Ürün Oluşturma: Hardaliye Soslu Trakya Pizzası Örneği
 • Cem Tokatlı - Drinking Water Quality Assessment of Some Villages and Districts Located in the Thrace Region of Turkey
 • Lecturer Özlem Er, Assoc. Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Lecturer Doğu BARANAYDINEski Bir Ritüel Olan Bocuk Gecesinin Sürdürülebilir Kültürel Miras Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi
 • Res. Asst. Dr. Ayşegül Kutluk Bozkurt, Asst. Prof. Nilüfer Vatansever Toylan, Res. Asst. Meltem Yalçın Kayıkçı, Assoc. Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Istranca’nin Kültürel Mirasi Kapsaminda Arkeolojik Rotalarin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalişma

 

                                 Presentation of the Proceedings (Hall B)

 

Session Moderator: Assoc. Prof. Dr. Güney Çetin Gürkan

 

 • Müge Atakan, Assoc. Prof. Dr. Ebru Z. BOYACIOĞLU - An Evaluation of Tourism Sector Development in Bulgaria
 • Olga Vacilevna Belan, İlin Pavlinov Dimitrov (BULGARIA)- Sustainability in the Management of a Tourist Destination
 • Asst. Prof. Gül Nihan Güven Yeşildağ - Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: İstanbul Örneği

 

15:30 – 15:50     : Coffee Break

 

15:50 – 16:40     : Presentation of the Proceedings (Hall A)

 

Session Moderator: Assoc. Prof. Dr. Gülsevim Yumuk Günay

 

 • Dr. Mirela Tase, Dr. Arjeta Hallunovi (ALBANIA)The challenges of developing sustainable and safe tourism in Albania
 • Prof. Dr. Stoyan Marinov - Target Segments of the Natural Park “Strandja” as Destination for Ecotourism
 • Dr. Veselina Atanasova - Marketing Guidelines for The Development of Rural Tourism In Strandja Region
 • Dr. Arjeta Hallunovi, Dr. Mirela Tase - The Role of Service Quality in Economic Development: Shkodra Case

 

                                 Presentation of the Proceedings (Hall B)

 

Session Moderator: Lecturer Özlem Er

 

 • Cemre Tokatlı, Res. Asst. Dr. Ayşegül Kutluk Bozkurt - Sürdürülebilir Turizm Uygulamalarının Trakya Bölgesinde Değerlendirmesi
 • Olga Vacilevna Belan, İlin Pavlinov Dimitrov (BULGARIA) - Methods for Budgeting and Financial Frame of Resorts
 • Sebahat Kaçar - Sürdürülebilir Turizm Kapsaminda Edirne’nin Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi
 • Nihan Tomris Küçün, Lecturer Sezen Güngör - Trakya Turizmi ve Kalkınma Ajansı Desteklerine Yönelik Bir Durum Analizi  
 • Sinem Gündoğan - Unesco (Kültürel Mirasin) Eserlerinin Sürdürülebilir Çevreye Etkisi: Edirne Selimiye Camii Örneği

                                                   

16:40 – 16:50     : Coffee Break

 

16: 50 – 17: 40 : Presentation of the Proceedings (Hall A)

 

Session Moderator: Assoc. Prof. Dr. İ. Orçun Gündüz

 

 • Lecturer Burcu Ören Özer, Asst. Prof. Pınar Yürük Kayapınar - Development of Sustainable Tourism with Cross-Border Cooperation: An Example of Virtual Maritza – Merich Cuisine
 • Seher Şıttak, Asst. Prof. Kaplan UĞURLU - Çanakkale İli Ayvacık İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin GZFT Analizi ile İncelenmesi
 • Dr. Zh. Parushev (BULGARIA)The Bulgarian masquerade rituals – opportunities for valorization in tourism
 • Assoc. Prof. Dr. Teodorina Turlakova - Implementation of the Agroecological Approach in Bulgarian Agriculture Through EU Cap
 • Neslihan Çakır - Edirne ve Burgaz’a Gelen Turistlerin Beklentileri: “Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi” Projesi Örneği

 

                                 Presentation of the Proceedings (Hall B)

 

Session Moderator: Asst. Prof. Enver Erdinç Dinçsoy

 

 • Tanya Nikolova Georgieva (BULGARIA)Conceptual Framework for Ethical Assessment of Ecological Tourism
 • Daniela Todorova - Perspectives for the Development of Public-Private Partnership in Bulgaria
 • Lecturer Şinasi Özmen, Lecturer Alper Çevik, Lecturer Burak İŞÇİMEN - Sürdürülebilir Açısından Geleneksel Bir İçecek: Hardaliye
 • Lecturer Bahadır Sezer, Prof.Dr. Orhan AKOVA - Destinasyon Rekabeti ve Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerine Bir Değerlendirme
 • Prof. Bratoi Koprinarov (BULGARIA) - Sustainable Tourism in the Cross-Border Coastal Zones: Development and Problems

 

17:40 – 17:50     : Coffee Break

 

17:50 – 18: 40   : Presentation of the Proceedings (Hall A)

 

Session Moderator: Asst. Prof. Dr. Gülsel Çiftçi

 

 • Asst. Prof. Sonat Bayram, Assoc. Prof. Dr. Gökhan Sönmezler - Türkiye’ de Kamu Kuruluşları ve İl Özel İdarelerinin Çevresel Harcamaları ile Sera Gazı Emisyonu (CO2 Eşdeğeri) Arasındaki Sürdürülebilirlik İlişkisinin Johansen ve Granger Nedensellik Testi ile Analizi
 • Assoc. Prof. Dr. Soner YAKAR, Assoc. Prof. Dr. İsmail Orçun GÜNDÜZ - Türkiye’de “Yeşil Binalara” Yönelik Vergi Teşvikleri Üzerine Bir Değerlendirme
 • Seda Demir, Asst. Prof. Elif ÜLKER DEMİREL - Destinasyonlarda Sürdürülebilir Bir Rekabet Unsuru Olarak Unutulmaz Turizm Deneyimi
 • Dr. Galina Ilieva (BULGARIA) - Monitoring Tourist Flow in Protected Areas

 

                                 Presentation of the Proceedings (Hall B)

 

Session Moderator: Asst. Prof. Gül Nihan Güven Yeşildağ

 

 • Res. Asst. Başak Özyurt, Assoc. Prof. Dr. Gülsevim YUMUK GÜNAY, Assoc. Prof. Dr. Güney ÇETİN GÜRKAN - Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumu: Edirne İli Örneği
 • Burak Erkmen, Assoc. Prof. Dr. Emel Gönenç Güler - Turizm ve Dijitalleşme
 • Çiğdem Özkan - Yerel Yiyecek İçecek Kültürünün, Kırsal Turizm Yaratma Potansiyeli
 • Çağla Yumuk Mercan, Lecturer Burak İŞÇİMEN  - Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında, Coğrafi İşaretlemenin Önemi: Edirne Beyaz Peyniri
 • Funda Selvi, Assoc. Prof. Dr. Emel Gönenç Güler - Edirne İli Otellerinde Çalışanların Motivasyon-Verimlilik İlişkisi
 • İbrahim KARADENİZ - Destinasyon Pazarlamasında Müzelerin Yeri: Edirne İli Örneği

 

                                 Presentation of the Proceedings (Hall C)

 

 Session Moderator: Asst. Prof. Yüksel Bekir Hoş

 

 • Enver Erdinç Dinçsoy - Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Edirne İlinin Ekolojik Ayak İzi
 • Lecturer Burak İşçimen, Çağla Yumuk Mercan - Turistik Ürün Olarak Kaybolmayan Değer: Şerbetler
 • Orkun Akman - Sultanlar Yolu’nun Sürdürülebilir Bisiklet Turizmine Katkısı
 • Nazife AHMEDOVA - Türkiye ve Bulgaristan Sınırötesi Bölgesinde Gastronomi Turizmi Arz ve Talep Analizi
 • Lecturer Selçuk DURANLAR, Prof. Dr. Simeon ANANİEV ANANİEV (BULGARIA) - Küresel Lojistik Projesi; Modern İpekyolu, Türkiye’nin ve Bulgaristan’ın Ulaştırma Sektörüne Etkisi
 • Lecturer Sibel Selviden ALBAYRAK, Asst. Prof. Pınar Yürük Kayapınar  - Edirne İli Kültürel Değerlerinin Turizm Pazarlaması Açısından Değerlendirilmesi 

18: 40                   : End of the conference

19:00                     : Dinner

This content was issued on 18.10.2018 and has been viewed for 497 times.